• YouTube
  • Linkedin
  • 0533 404 1903
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
Av. Yusuf Karaman

6284 sayılı kanunu

  • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun