Tag: işe iade istemli tespit davası

İşe İade İstemli Tespit Davası

İşe iade davası, işçinin haksız şekilde işten çıkarılması üzerine işe iade istemli açılan tespit davasıdır. Bu davanın açılabilmesi için işçinin iş güvencesi kapsamında olması...