Category: İflas Hukuku

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Maddi ve manevi tazminat davası açmanın çeşitli dayanakları vardır. Bunlar ceza hukukundan, aile hukukundan veya iş hukukundan doğabilir. Tüm bu çeşitlemeler ışığında değişen hak...

İcra İflas Kanunu

2004 Sayılı İcra İflas Kanununu buradan indirebilir, PDF olarak görüntüleyebilirsiniz.