Author: Yusuf Karaman

Mirasın Reddi

Türk Medeni Kanunu Madde 605 ile Madde 618 arasında düzenlenmiştir. Mirasın reddi için üç aylık süre öngörülmüştür. Üç aylık sürenin başlangıcı olarak ise vefatın...

Hizmet Tespit (Sigortalılığın Tespiti) Davası

Hizmet tespit davasının yasal dayanağı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunudur. İlgili kanundaki düzenlemelere istinaden hizmet tespit davası açılabilmektedir. Hizmet tespit...