Hizmet Tespit (Sigortalılığın Tespiti) Davası

Hizmet tespit davasının yasal dayanağı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunudur. İlgili kanundaki düzenlemelere istinaden hizmet tespit davası açılabilmektedir.

Hizmet tespit davası 5 yıllık hak düşürücü süreye tabi ise de, bu konuda Yargıtay kararlarında da tespit edilen ve yönetmeliklerle belirlenen usule göre, yönetmelikte belirtilen evrakların mahkemeye teslimi halinde hak düşürücü süre işlemeyecektir. Öte yandan bu davalar kamu düzeninden olduğundan, re’sen araştırmaya da tabidir. Dolayısıyla işçinin hakkı en geniş şekilde korunmaktadır.

Davada ispat yükü davacıya ait olup, her delille ispat mümkündür. Dava, işin yapıldığı ya da ikametin bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Görev bakımından ise iş mahkemelerine başvurulması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için iletişime geçebilir, bilgi edinebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir