Tag: sigortalılığın tespiti davası

Hizmet Tespit (Sigortalılığın Tespiti) Davası

Hizmet tespit davasının yasal dayanağı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunudur. İlgili kanundaki düzenlemelere istinaden hizmet tespit davası açılabilmektedir. Hizmet tespit...