Tag: gemi adamı kıdem tazminatı

Gemi Adamı Tazminat Alacağı

Gemi adamlarının hepsi 854 Sayılı Kanunda düzenlenmemiştir. Yabancı uyruklu gemilerde çalışan gemi adamları bazı açılardan 854 Sayılı Deniz İş Kanununa, bazı açılardan ise 6098...