Tag: hayat sigortası

Hayat Sigortalarından Doğan Tazminat Davaları

Sigorta hukukunun can sigortaları kısmında, Türk Ticaret Kanununun 1487. Maddesi ile devam maddelerinde düzenlenmiştir. Burada genellikle karşılaşılan vakıa, kişinin çektiği banka kredisinden ötürü sigortalandırılması sonucu vefat...