• YouTube
  • Linkedin
  • 0533 404 1903
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
Av. Yusuf Karaman

Hayat Sigortalarından Doğan Tazminat Davaları

Hayat Sigortalarından Doğan Tazminat Davaları

Sigorta hukukunun can sigortaları kısmında, Türk Ticaret Kanununun 1487. Maddesi ile devam maddelerinde düzenlenmiştir.

Burada genellikle karşılaşılan vakıa, kişinin çektiği banka kredisinden ötürü sigortalandırılması sonucu vefat halinde oluşan tazminat alacağı hakkıdır. Sigorta şirketlerinin bu hallerde ilgili hastalığın bildirilmemesi ve vefat ile hastalık arasında illiyet bağı bulunmasından cihetle tazminat ödemekten kaçındığı gözlemlenmektedir. Şu halde müteveffanın mirasçıları konuyu yargıya intikal ettirmekte ve hak arama telaşına düşmektedir.

Burada öncelikle görevli mahkeme artık kesinleşmiş olmak üzere tüketici mahkemeleridir. Asliye ticaret mahkemeleri ile olan uzun tartışma sonucu nihai halini almıştır bu durum. Bir diğer mevzu ise zamanaşımı süresidir. Her ne kadar başkaca bilgiler verilmekte ise de, zamanaşımı süresi tazminat davaları için 10 yıldır. Burada da ihtilaf bulunmamaktadır. 10 yıllık süre sigorta konusu olayın gerçekleşmesinden itibaren başlar.

Bu davalar genelde illiyet bağı için bilirkişi raporu alınarak ya da Adli Tıp Kurumunun vereceği rapor sonucunda belirlenir. Ekseriyetle davacı lehine rapor çıkar. Kazanılması yüksek ihtimaldir. Tabii kanunda aranan şartlar olduğu müddetçe bu böyledir.

Konu ile ilgili olarak danışma kapsamında bilgi almak için iletişim kısmından irtibata geçebilirsiniz.

YAZI HAKKINDA

YORUMLAR

YORUM GÖNDER

İsim
E-posta
İnternet Sitesi
Yorumunuzu Yazın
Av. Yusuf Karaman
Bu site hukuk losyonu ile gezen Av. Yusuf Karaman tarafından hukuku konuşmak ve adaletin aksayan yanlarını anlatmak üzere özenle ve bizzat hazırlanmış, el emeği göz nuru olarak 23.05.2019 tarihinde takdire sunulmuştur. Bu sitede şu an 1 kişi hukuki bilgilerden faydalanmaktadır.