Category: Miras Hukuku

Mirastan Doğan Tenkis Davası

Tenkis davası, tereke mallarının hukuka aykırı şekilde üçüncü kişilere devredilmesi halinde onlara karşı açılan davadır. Her ne kadar miras bırakanın tüm mallara ilişkin tasarrufta...

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

Davanın açılmasındaki amaç paylı ya da elbirliği ile mülkiyet halindeki ortaklığın sona erdirilmesidir. Dava, ortaklığın giderilmesini isteyenler tarafından diğer tüm paydaşlara karşı açılır. Sulh...

Mirasın Reddi

Türk Medeni Kanunu Madde 605 ile Madde 618 arasında düzenlenmiştir. Mirasın reddi için üç aylık süre öngörülmüştür. Üç aylık sürenin başlangıcı olarak ise vefatın...