Mirastan Doğan Tenkis Davası

Tenkis davası, tereke mallarının hukuka aykırı şekilde üçüncü kişilere devredilmesi halinde onlara karşı açılan davadır.

Her ne kadar miras bırakanın tüm mallara ilişkin tasarrufta serbest olduğu düşünülse de, aslen durum böyle değildir. Mirasa konu mallara ilişkin miras bırakanın sınırlı tasarruf hakkı bulunmaktadır. Burada mirastan mal kaçırmanın önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Davanın bir yıllık zamanaşımı süresi mevcuttur. Süre, saklı paya tecavüzün öğrenildiği andan itibaren başlar.

Tenkis davasını ancak saklı pay sahibi mirasçılar ile bunların alacaklıları veya iflas masası açabilir.

Tenkis davasına dair ayrıntılı bilgi için iletişim kısmından irtibata geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir