Category: Ceza Hukuku

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Maddi ve manevi tazminat davası açmanın çeşitli dayanakları vardır. Bunlar ceza hukukundan, aile hukukundan veya iş hukukundan doğabilir. Tüm bu çeşitlemeler ışığında değişen hak...

Örgüt Kurma Suçu ve Davası

Hukuk tekniği anlamında birkaç başlıkta incelenmektedir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği suçu, örgüt yöneticiliği suçu, örgüt adına suç işlemek, örgüte bile isteye...

Bilişim Suçları ve Cezaları Hakkında

Her ne kadar Bilişim Hukukunun ayrı bir hukuk alanı olarak incelenmesi gerekse de, kanun koyucu şimdilik çağın gerekliliklerine bu denli ayak uydurmayı tercih etmemektedir....

Uyuşturucu Madde Satma Cezası ve Davası

Uyuşturucu madde satmaya ilişkin düzenleme Türk Ceza Kanunu Madde 188’de yapılmıştır. İlgili düzenlemede tipik halleri işlenerek cezalara ilişkin tespitlerde bulunulmuştur. Bu düzenlemelere göre alınacak...

Ceza Muhakemesi Kanunu

Buraya tıklayarak 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununu PDF formatında indirebilirsiniz.

Kasten İnsan Öldürme Suçu ve Davası

Kasten insan öldürme suçu Türk Ceza Kanununun 81 ve 82. Maddelerinde işlenmiştir. 83, 84 ve 85. Maddelerde de insan öldürme ile ilgili diğer düzenlemeler...

Cinsel Saldırı (Tecavüz) Suçu ve Davası

Asıl ismi “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” olarak düzenlenmiş olup, Türk Ceza Kanunu Madde 102 ve devam maddelerinde düzenlenmiştir. Oldukça kapsamlı bir konudur. Burada öncelikle...