Kasten İnsan Öldürme Suçu ve Davası

Kasten insan öldürme suçu Türk Ceza Kanununun 81 ve 82. Maddelerinde işlenmiştir. 83, 84 ve 85. Maddelerde de insan öldürme ile ilgili diğer düzenlemeler yapılmıştır. İlgili düzenlemeler ise şu şekildedir.

” Madde 81-

(1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 82-

(1) Kasten öldürme suçunun;

a) Tasarlayarak,

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

i) (Ek:29/6/2005 – 5377/9 md.)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

j) Kan gütme saikiyle,

k) Töre saikiyle,İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. “

Kasten adam öldürme suçu serbest hareketli bir suç olduğundan her türlü icrai ya da ihmali hareketle işlenebilir. Halk arasında “taammüden” deyişi yerleşik şekilde kullanılmakta olup, aslen Madde 82/1a kapsamında tasarlayarak insan öldürme olarak işlenmiştir. Kasten insan öldürme suçunun en ağır şekli budur.

Kasten insan öldürme suçu kapsamında daha fazla bilgi almak için iletişim kısmından irtibata geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir