İlamsız (Genel Haciz Yoluyla) İcra Takibi

İlamsız icra takibine elde bir mahkeme ya da resmi kurum ilamı veya kıymetli evrak ya da rehin gibi özel hallerin olmaması durumunda başvurulur. Genel haciz yoluyla takip denmektedir. Burada alacaklı, alacak sebebini de belirtir şekilde ilamsız icra takibini icra dairesinde başlatır. İcra takibi ile borçluya ödeme emri gönderilir. Burada özellikle tebliğe dair teferruat mühimdir.

İcra takibine itiraz olmadığı takdirde icra takibi kesinleşir. Artık burada haciz işlemine geçilir. Haczedilen malların satışı gerçekleştirildikten sonra alacak miktarı para olarak elde edilir.

Kısaca anlatıldığı şekliyle bu şekilde ilerleyen ilamsız icra takibi hakkında ayrıntılı bilgi için iletişim kısmından irtibata geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir