İstanbul'da boşanma, iş, ceza hukukunda avukat ve hukuki danışmanlık

için 0533 404 1903 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
 • YouTube
 • Linkedin
 • 0533 404 1903
 • Instagram
 • Twitter
 • Facebook
Av. Yusuf Karaman
 • Örgüt Kurma Suçu ve Davası
 • Örgüt Kurma Suçu ve Davası
 • Hukuk tekniği anlamında birkaç başlıkta incelenmektedir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği suçu, örgüt yöneticiliği suçu, örgüt adına suç işlemek, örgüte bile isteye yardım etmek gibi başlıklarda incelenir. Burada örgütlü bir eylem...devamı
 • Yusuf Karaman tarafından yazıldı.
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 • İdari Yargılama Usulü Kanunu
 • Bilişim Suçları ve Cezaları Hakkında
 • Bilişim Suçları ve Cezaları Hakkında
 • Her ne kadar Bilişim Hukukunun ayrı bir hukuk alanı olarak incelenmesi gerekse de, kanun koyucu şimdilik çağın gerekliliklerine bu denli ayak uydurmayı tercih etmemektedir. Bu sebeplerle de Bilişim Hukuku, başka ana hukuk dallarının altında incelenmektedir. Bu min...devamı
 • Yusuf Karaman tarafından yazıldı.
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • Mirastan Doğan Tenkis Davası
 • Mirastan Doğan Tenkis Davası
 • Tenkis davası, tereke mallarının hukuka aykırı şekilde üçüncü kişilere devredilmesi halinde onlara karşı açılan davadır. Her ne kadar miras bırakanın tüm mallara ilişkin tasarrufta serbest olduğu düşünülse de, aslen durum böyle değildir. Mirasa konu...devamı
 • Yusuf Karaman tarafından yazıldı.
 • Gemi Adamı Tazminat Alacağı
 • Gemi Adamı Tazminat Alacağı
 • Gemi adamlarının hepsi 854 Sayılı Kanunda düzenlenmemiştir. Yabancı uyruklu gemilerde çalışan gemi adamları bazı açılardan 854 Sayılı Deniz İş Kanununa, bazı açılardan ise 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa tabidir. Türk uyruklu gemilerde çalışan g...devamı
 • Yusuf Karaman tarafından yazıldı.
Av. Yusuf Karaman
Bu site hukuk losyonu ile gezen Av. Yusuf Karaman tarafından hukuku konuşmak ve adaletin aksayan yanlarını anlatmak üzere özenle ve bizzat hazırlanmış, el emeği göz nuru olarak 23.05.2019 tarihinde takdire sunulmuştur. Bu sitede şu an 1 kişi hukuki bilgilerden faydalanmaktadır.