No featured image set for this post.

Çocuk Koruma Kanunu

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

No featured image set for this post.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununu indirmek için buraya tıklayabilir, PDF formatında görüntüleyebilirsiniz.

No featured image set for this post.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

213 Sayılı Vergi Usul Kanununu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

No featured image set for this post.

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptal ve tescil davası hukuka aykırı olduğu iddia edilen tapu kaydının değiştirilmesi için açılır. Mülkiyet hakkına ilişkin olduğu için, karar kesinleşmeden icra edilemez....

No featured image set for this post.

İşe İade İstemli Tespit Davası

İşe iade davası, işçinin haksız şekilde işten çıkarılması üzerine işe iade istemli açılan tespit davasıdır. Bu davanın açılabilmesi için işçinin iş güvencesi kapsamında olması...

No featured image set for this post.

Nafaka Davaları ve Nafaka Çeşitleri

Nafaka davasından bahsetmek için öncelikle nafaka çeşitlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu sayede hangi taleplerde bulunulacağı net olarak tespit edilebilecektir. Tedbir, iştirak, yoksulluk ve yardım nafakaları...

No featured image set for this post.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Maddi ve manevi tazminat davası açmanın çeşitli dayanakları vardır. Bunlar ceza hukukundan, aile hukukundan veya iş hukukundan doğabilir. Tüm bu çeşitlemeler ışığında değişen hak...

No featured image set for this post.

Hayat Sigortalarından Doğan Tazminat Davaları

Sigorta hukukunun can sigortaları kısmında, Türk Ticaret Kanununun 1487. Maddesi ile devam maddelerinde düzenlenmiştir. Burada genellikle karşılaşılan vakıa, kişinin çektiği banka kredisinden ötürü sigortalandırılması sonucu vefat...

No featured image set for this post.

Örgüt Kurma Suçu ve Davası

Hukuk tekniği anlamında birkaç başlıkta incelenmektedir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği suçu, örgüt yöneticiliği suçu, örgüt adına suç işlemek, örgüte bile isteye...

No featured image set for this post.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Her ne kadar kanunun lafzından anlaşılan ailenin ve kadının korunması olsa...

Örgüt Kurma Suçu ve Davası

Hukuk tekniği anlamında birkaç başlıkta incelenmektedir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği suçu, örgüt yöneticiliği suçu, örgüt adına suç işlemek, örgüte bile isteye...